Винахідники України 
   
 
 
Винахідники України
 Майбутнє неможливо передбачити, але можна винайти
сер Денніс Габор (лауреат Нобелівської премії з фізики)

Винахідництво є постійним та незмінним супутником життя людства — від найдавніших часів до сьогодення. Винаходи, — ці дивовижні плоди людської фантазії, змінюють наші уявлення про навколишній світ, значно розширюють світогляд, а головне — відкривають нові знання та нові можливості, які є вагомими сходинками до покращення рівня життя як окремого індивіда, так і суспільства загалом.

Винахідники — люди з нестандартним мисленням, оригінальними та часто божевільними на перший погляд ідеями, здатні бачити більше, виходити за межі людського розуміння та ламати стереотипи. Ці непересічні особистості вміло поєднують три складові інструментарію успішної людини: великий Божий дар, наполегливу, цілеспрямовану й самовіддану працю та постійні пошуки нового. Вони — майбутнє нації, саме тому вкрай важливим є питання розвитку винахідницької галузі держави.

Україна має надзвичайно потужний науково-технічний потенціал, всебічне розкриття якого є не лише неодмінною передумовою економічного піднесення, а й каталізатором розвитку всіх інших сфер життєдіяльності. Багато наших співвітчизників входять до числа величної когорти науковців, які стверджували, що можуть змінити світ, і таки змінювали його незважаючи ні на що: винахідник вертольота Ігор Сікорський, винахідник ракетного двигуна Сергій Корольов, винахідник найшвидшого в світі автомобіля з розрахунковою швидкістю 400 км/год Володимир Нікітін, винахідник кінескопа Йосип Тимченко, винахідник рентгена Іван Пулюй, винахідник компакт-диска В’ячеслав Петров, винахідник першого у світі вугільного комбайна Олексій Бахмутський, винахідник електричного трамвая Федір Піроцький, винахідник безкровного аналізу крові Анатолій Малихін, винахідник екологічно чистого палива Володимир Мельников та ін. На жаль, як свідчить досвід попередніх поколінь творців «нової реальності», досить вагомою перепоною для народження нового винаходу є відсутність підтримки з боку держави. Як наслідок — «світлі уми» України змушені вирушати у світи в пошуках здійснення завітних мрій.

Інвестування винахідництва, вихід українських виробників на світовий ринок, налагодження зв’язків між виробниками й науковцями — головні завдання інноваційної політики України, виконання яких відкриє нам нові горизонти небачених раніше можливостей, стане міцним фундаментом для побудови розвиненої демократичної держави світу.

Популяризація винаходів та інновацій є однією з необхідних умов розвитку винахідницької галузі держави — основи економіки розвинених країн світу.

Видавничий центр «Логос Україна», одне з провідних у галузі видання іміджевих книг, започаткувало серію книг, що висвітлюють результати діяльності кращих учених та інженерів, які мали сміливість не обмежуватися старими досягненнями людства й присвятили себе нелегкій, та надзвичайно важливій у нашому житті справі винахідництва. Нині готується четверта книга «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації». Вона є продовженням трьох попередніх видань: «Винаходи та інновації. Винахідники України» (дві книги) та «Винахідники України — еліта держави».

Ці високохудожні книги репрезентують винахідницьку галузь нашої країни, — представляють видатних учених України, розповідають про розвиток науки, наукові центри, науково-освітні заклади та науково-виробничі підприємства, ознайомлюють читачів із новими технологіями, інноваціями, перспективами їх застосування у різних сферах. Вони є своєрідним містком налагодження співпраці між винахідниками та інвесторами, науковцями та виробниками, українськими виробниками та світовим ринком.

Книга «Винаходи та інновації. Винахідники України» — довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських новаторів та науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу надано компаніям, науковим та інноваційним підприємствам і установам України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.

У книзі також міститься розгорнута інформація про історію винахідницької справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення, де, зокрема, подано й біографічні дані наших уславлених та відомих усьому світові співвітчизників — засновників різних галузей науки і техніки.

Книга «Винаходи та інновації. Винахідники України» (книга друга) — довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських винахідників та науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу приділено також компаніям, науковим та інноваційним підприємствам і установам України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.

У книзі також міститься розгорнута інформація про історію винахідницької справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення, де, зокрема, подано й біографічні дані наших уславлених та відомих усьому світові співвітчизників — засновників різних галузей науки і техніки.

Книга «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» (книга третя) є продовженням видання «Винаходи та інновації. Винахідники України», перші два томи якого побачили світ у 2010 та 2012 роках. Це довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських новаторів і науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу надано навчально-науковим закладам, які, від часу свого створення й донині, є колискою наукових кадрів і осередком винахідницької та пошукової діяльності в різних галузях науки і техніки. У книзі також міститься розгорнута інформація про компанії, наукові й інноваційні підприємства та установи України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.

Видання покликане популяризувати найсучасніші вітчизняні технічні розробки та інновації, донести інформацію від винахідника до інвестора, аби винахід міг приносити користь людям.

«Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» (книга четверта). Книга «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» сприятиме створенню позитивного іміджу підприємства, зростанню його привабливості для партнерів, інвесторів, акціонерів і клієнтів, налагодженню взаємовигідної співпраці, розширенню ділових контактів, реалізації нових наукових ідей і технологічних розробок; дозволить підприємствам і компаніям підвищити конкурентоспроможність, залучити інвестиції, здобути стратегічні переваги на ринку...Перша книга

Друга книга

Третя книга

Четверта книга
       
П'ята книга

 
© ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна». Всі права застережено.